zaterdag 16 april 2016

Een leerling met ODD, en dan?

Dit school jaar heb ik een leerling in de klas met ODD. Het valt mij op dat hij regelmatig met mij in discussie wil. Ook stoort hij andere kinderen en houdt zich niet aan de regels. Voor mij een reden om te kijken hoe ik hier beter mee om kon gaan.

Ten eerste moet je weten wat ODD nu precies is. ODD is een ontwikkelingsstoornis. ODD komt van de Engelse afkorting Oppositional Defiant Disorder, ofwel een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis.
Ongehoorzaamheid, driftig zijn, zich niet aan de regels houden, problemen met de sociale omgang (vooral met volwassenen) zijn kenmerken van deze aandoening.  Oppositioneel gedrag, het proberen zich te verzetten tegen de leiding van volwassen, weigeren te doen wat er wordt gevraagd gan vaak samen met woede, agressief gedrag.

De oorzaak van ODD is nog niet echt ann te duiden. Aanleg en omgevingsfactoren spelen wel een rol. Bij 3,2% van alle kinderen komt ODD voor (Lahey e.a., 1999). Ca. 40% van deze kinderen heeft ook ADHD. Het komt ook drie keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Een kind met ODD wordt vaak niet aardig gevonden. Het pest andere kinderen, liegt en doet andere kinderen pijn.

ODD is heel moeilijk aan te pakken. Dit heeft een aantal oorzaken:
 • Er is weinig probleembesef.
 • Andere kinderen krijgen "de schuld".
 • Het kind kan de omgeving naar zijn hand zetten omdat de men zich begdreigt voelt en stemt dan snel toe.
 • Autoriteit van volwassenen wordt gemakkelijk aangetast, waardoor de invloed van het gedrag op andere kinderen groot is. Hierdoor ontstaat een onveilig groepsklimaat.

Hoe kun nu toch het beste omgaan met een kind met ODD:
 •  Probeer een relatie op te bouwen met het kind door te praten over wat hem bezig houdt.
 • Geef complimenten, ook al is het voor iets heel kleins.
 • Je kan een beloningssysteem gebruiken.
 • Geef duidelijk grenzen aan. Wees consequent maar rechtvaardig.
 • Stel niet te hoge eisen. Door de lage frustratietolerantie zal het misgaan als iets niet lukt.
 • Probeer probleemsituaties te voorkomen door vooruit te kijken. Haal het kind weg uit een situatie waarin een probleem kan ontstaan.
 • Te veel regels kan tot conflicten leiden omdat het kind de grens opzoekt.
 • Stel de regels positief op, niet: "Je mag niet.... "
 • CreĆ«er een stilteplek waar het kind zich terug an trekken.
 • Ga niet in discussie. Vertel op zakelijke toon wat er niet goed is en benoem alternatieven.
 • Maak het probleem met ge groep/klas bespreekbaar. Kinderen kunnen een kind met ODD vaak bewust "triggeren". 
Mede door het begrijpen van het probleem van mijn leerling is het mij gelukt om een positieve relatie met hem op te bouwen. Natuurlijk zijn er nog wel conflicten, daar ontkom je niet aan. Maar door hier soms met humor doorheen te breken, slaat het negatieve gedrag vaak snel weer om.
Ik maak regelmatig een praatje met hem over zijn hobby's huisdieren en het werk van zijn vader. Dit vindt hij erg prettig, want het zijn dingen die hem bezig houden en hij vertelt er dan ook vol trots over. Niet ik praat, maar hij. Er wordt naar hem geluisterd, en dat vindt hij heel belangrijk.

Aan het eind van de dag een "boks", en ik weet dat het voor ons beiden weer een goede dag is geweest.
Afbeeldingsresultaat voor boks


 

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten