donderdag 24 maart 2016

Meervoudige Intelligentie.

Howard Gardner ontwikkelde in de jaren tachtig de theorie van de meervoudige intelligentie. Voor hem is intelligentie de bekwaamheid om problemen op te lossen of om iets bestaands aan veranderende omstandigheden aan te passen. Omdat mensen gebruik maken van verschillende vormen van intelligentie, doen zij dit niet allemaal op dezelfde manier. Gardner noemde de acht verschillende intelligentie die de mens tenminste beschikbaar heeft om zijn talenten te ontwikkelen:
 • De taalkundige intelligentie (taalknap)
  gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica.
 • De logisch-wiskundige intelligentie (rekenknap)
  logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren.
 • De visueel-ruimtelijke intelligentie (beeldknap)
  goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren.
 • De kinestetische intelligentie (beweegknap)
  sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen.
 • De muzikale intelligentie (muziekknap)
  gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritmevast, koppeling van emotie en geluid, goed geheugen voor muziek.
 • de interpersoonlijke intelligentie (samenknap)
  begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat anderen te motiveren, sterk vermogen tot empathie.
 • de intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap)
  zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen.
 • de naturalistische intelligentie. (natuurknap)
  belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren.
Bij ons op school werken we met een keuzekast. In deze keuzekast hebben we zoveel mogelijk van elke intelligentie een opdracht in deze kast liggen. De opdrachten zijn gebaseerd op het thema wat op dat moment bij topondernemers wordt behandeld. De kinderen moeten twee keer per week uit de keuzekast werken. Dit om te voorkomen dat alleen kinderen die hun werk op tijd af hebben uit de keuzekast kunnen werken.
De kinderen plannen dit in op hun weektaak.Geen opmerkingen:

Een reactie posten